Register  |  Log In  |  Contact Us

Communications Officer

Organisation
Wales Audit Office
Reference
WAO0114/2016
Contract Type
Permanent
Sector
Banking & Finance
Location
Cardiff
Salary
£25,096-£30,221
Expiry Date
20/11/2018
We’re looking for a talented Communications Officer to join our award winning team

Job Description

We need someone who’s an excellent writer; has an eye for a story and knows what content and channels engage our different audiences.

Does this sound like you?

Are you passionate, organised and skilled in digital and video? Do you have experience co-ordinating events and/or working in the media?

Do you have a flair for writing blog posts, press releases and web copy?

If so, we’d love to hear from you.

We want a talented all-rounder, with an interest in working in a busy and rewarding environment.

For an informal discussion about the job please contact Head of Communications, Rachel Moss on 029 20320521 or 07813 821530

 

 

Rydym am benodi Swyddog Cyfathrebu hynod greadigol i ymuno â'n tîm arobryn     

Mae angen rhywun arnom sy'n ysgrifennu'n wych, y mae ganddo ymdeimlad am stori, ac sy'n gwybod pa gynnwys a sianeli sy'n atyniadol i'n cynulleidfaoedd gwahanol.

A yw hyn yn canu cloch?

A ydych yn frwdfrydig ac yn drefnus ac a oes sgiliau digidol a fideo gennych? Oes gennych brofiad o gydlynu digwyddiadau a/neu weithio yn y cyfryngau?

Oes gennych ddawn ar gyfer ysgrifennu pyst blog, datganiadau i'r wasg a chynnwys gwe?

Os felly, hoffem glywed gennych.

Rydym am benodi unigolyn sy'n dalentog yn gyffredinol ac sydd â diddordeb mewn gweithio mewn amgylchedd prysur a gwobrwyol.

I gael trafodaeth anffurfiol am y swydd, cysylltwch â'r Pennaeth Cyfathrebu, Rachel Moss, drwy ffonio 029 20320521 neu 07813 821530.